GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMIENKY KRČMA

Ako ste mohli nájsť v Poudačce (v sekcii PLODINY), osadenstvo kapely sú príbuzní aj keď o tom najprv nevedeli. Až dodatočným pátraním v obecných matrikách a pozemkových a cirkevných knihách (namáhavá detektívna práca, niekedy skoro bez výsledkov) se prišlo k jednoznačnému záveru, že totiž všetci pochádzajú nepriamo z rodinné vetvy Veverkových z Rybitví a okolí. Nepriamo pretože, ako je známe z dejepisu, obaja bratranci Veverkoví, svoje deti pochovali pred dosiahnutím dospelosti a teda bez ďalších potomkov. Pokračovala len jedna vzdialená vetva rodu, zo strany ich otcov, ktorá sa postupom času, najmä v dobe obidvoch vojnách, roztrúsila po území Čiech, Moravy a zbytku sveta a zostala zachováná dodnes.
Historiou priekupníkov poľnohospodárstva v krajinách Koruny českej sa zaoberal další z českých velikánov, J. D. Cimrman - tu sú ním objavené a zdokumentované  HISTORICKÉ FAKTY.

Bratranci v sebe Veverkovcov nezaprú, ich koníčkom je rovnako ako u ich prastrýkov agroinžinierstvo.
Február 2006: "Postupne tu budú ku každému menu pridavané osobné profily jednotlivých členov , tak ako sa nám podarí zaistiť dostatočný textový a fotografický materiál." (Oktober 2014: tento dávný, takmer 10 rokov starý sľub bol teraz konečne splnený - no, ako sa hovorí: radšej neskoro ako nikdy.)
Tu sú teda členovia kapely a ich úlohy, zaradené podľa časovej postupnosti prací v rámci poľnohospodárskeho roku:

     
°Členovia a ich úlohy°    
     
Ondra 'Barney' Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Rozmetač hnoja, obsluha ručného kejdovača a kultivátoru TC ŽivoHlas.
Glenn 'Plech' Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Hlboká orba špeciálne upraveným pluhom Pearl, s vylepšenou predradličkou firmy Dallas Arbiter Co.Ltd. a podvozkom Ampeg.
Mates 'Clive' Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Výsadba zemiakov sádzacím strojom Premier vyrobeným v roku 1875, s adaptérom babosed.
Marty Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Obsluha rotačnej plečky Gibson&Fokus s nádstavcom Fender, o výkone 0,08 konských síl.
Evan 'Ríša' Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Obsluha trojriadkového sacieho stroje Korg, zdokonalený patent Jethro Tull.
Bilbo 'Jemen' Veverka (OSOBNÝ PROFIL)

 
Príprava pôdy na výsev zemnou frézou Cherry Takamine a rotavátorom Aer Peavey.
Janek 'Pogue' Veverka, pra-pra-pravnuk Dědka Veverky (OSOBNÉ PROFILY)

 
Spracovanie slamy fukarom bez vlastného pohonu, vylepšený, miniaturizovaný, tzv. píšťalová verzia pôvodného vynálezu Františka Veverky.