GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMENKY KRČMA

°Další historická fakta ve fotografiích°

   

Podle jedněch historických pramenů je na následující fotografii zachycen čeledín Václav Veverka (prasynovec bratranců Veverkových Václava a Františka a praprastrýc Bilba Veverky) ve chvíli, když si zrovna přehrává starý prastrýcův repertoár o přestávce mezi rutinními pracemi během perných žní roku 1904. Podle pramenů jiných, a zdůrazňujeme, že neméně důvěryhodných, se ale jedná o jistého Rogera Daltreye, zachyceného v okamžiku, kdy se na Andersonově farmě v létě roku 1967 zúčastňuje konkurzu na místo druhého flétnisty do tehdy téměř neznámé kapely Candy Coloured Rain, která se na jeho popud později přejmenovala (na v té době ještě méně známé) Jethro Tull. (1904 nebo 1967)

 

   
   

Na této zcela unikátní daguerrotypii jsou zachyceni bratranci Veverkové, (zleva) František a Václav, se svými anglickými přáteli Clivem, Ianem, Johnem, Glennem a Barriemorem, během oslavy uspořádané na počest první zorané brázdy jejich v Anglii nově zrekonstruovaným ruchadlem. Některé historické prameny sice uvádějí, že se jedná o daguerrotypii, na které je zachycena jakási poslední večeře jistého tesařova syna odněkud z Galileje, my ovšem (vzhledem k době, kdy došlo k vynálezu daguerrotypie) tento jejich názor rozhodně nesdílíme. Je však také docela možné, že je na této fotografii zachyceno něco zcela úplně jiného, a ani nám se, přes veškerou snahu, nepodařilo vypátrat co. Proto se, pro účely historické datace tohoto výjevu, přidržíme té prvně zmíněné verze a budeme doufat, že jsme se s následujícím letopočtem až tak moc nesekli. (1821)

 

   

 

Prasynovci a praneteře Františka a Václava Veverkových (zleva) Václav, Františka, Dominik, Milouš, František a Václavka asistují dne 28. června 1914 při přípravě korunovačních klenotů pro korunovaci arcivévody Františka Ferdinada d'Este českým králem, která měla proběhnout v pravé poledne následujícího dne. Ke korunovaci však již bohužel nedošlo, protože arcivévoda byl ve stejný den v Sarajevu zavražděn atentnátníkem Gavrillo Principem. (28. 6. 1914)

 

Následující fotografie s tou předešlou (tak precizně datovanou a zdokumentovanou) událostí také zřejmě nějak souvisí, nicméně z historických pramenů není zcela zřejmé jak přesně - a k tomu, abychom spekulovali nebo dokonce publikovali nějaké pochybné a neověřené informace nebo teorie, bychom se samozřejmě nikdy nesnížili - proto je zde pouze vystavujeme bez jakéhokoli dalšího komentáře:


<< PŘEDEŠLÁ HISTORICKÁ FAKTA

DALŠÍ HISTORICKÁ FAKTA >>A ještě se mi tedy dnes donesla připomínka, že jsem si mohl těch posledních dvacet fotek odpustit (cituji: "stačily by ty dvě první jethro-tullí a Milouš") - tak na ni tedy teď tady, na tomto místě a naprosto transparentně, reaguji, že to je sice možná pravda, ale zas kdybych je tam nedal, úplně bych tím pohřbil onu typickou cimrmanovskou frustrační kompozici, která tam je, jak jste si zcela jistě všichni všimli, naprosto zřetelně přítomna - chyběla by tomu prostě ona typická cimrmanovská pointa, onen nám všem dobře známý a milý prvek očekávání... a prvek zklámaní..., který se při prohlížení té neokomentované části (zcela v souladu s Cimrmanem prvně formulovanými zákony dialektiky a proto i naprosto zákonitě) dostavuje - a to jsem přece nemohl připustit, to tedy rozhodně ne!

Bilbo Veverka, praprasynovec


<< ZPĚT na
Všechny texty
<< ZPĚT
na všechny PLODINY